Søg støtte

Søg

Indkøb af cykelhjelme


Donation

Forskningsprojekt

Udsatte børns læring i hjemmet

TrygFondens Børneforskningscenter

TrygFondens Børneforskningscenter har vundet et udbud fra Undervisningsministeriet om evaluering af de to skoleunderstøttende indsatser Makkerlæsning og Klub Penalhus. Makkerlæsning går ud på, at plejeforældre og andre primære omsorgspersoner læsetræner med udsatte børn i hjemmet. Klub Penalhus drejer sig om at give børnene nøje udvalgte og inspirerende læringsmaterialer. Evalueringerne skal foretages via to store lodtrækningsforsøg blandt 639 udsatte børn fra 3. og 5. klasse. Alle børnene har en kommunal børnesag. Denne donation betyder, at undersøgelsen kan udvides til også at inkludere cirka 200 børn, hvis forældre er uden uddannelse, men hvor børnene ikke har en børnesag. Formålet med projektet er at få belyst, om børnenes faglige kundskaber og trivsel kan styrkes gennem Makkerlæsning og Klub Penalhus, og med udvidelsen bliver det muligt bedre at undersøge, hvem indsatserne virker for og under hvilke betingelser.

Tildelt støtte

990.724 kr.

2015

Modtager

TrygFondens Børneforskningscenter

Region

Landsdækkende