Søg støtte

Søg

Hjertelungeredning


Donation

Projekt

Udslusningsmedarbejder

Krisecenter for mænd i Fredericia

Fredericia Krisecenter for Mænd hjælper mænd, der står midt i en krise og har behov for hjælp til at komme tilbage til hverdagslivet. Krisecenteret yder også rådgivning til mænd, der ikke bor på centeret, men har brug for støtte til at blive boende i egen bolig efter ophold på centeret. Denne donation går til et udslusningsprojekt, der skal tilbyde hjælp til planlægning af hverdagen, til indkøb, rengøring, budgetlægning, samkvem med børn. Der vil desuden være samtaler med en udslusningsmedarbejder. Formålet med denne tidlige indsats er at hjælpe mændene til selvstændighed, selvværd og håb. Alt i alt skal de blive i stand til at tackle deres udfordringer, så de ikke ender i social deroute. Mere end halvdelen af krisecentrets beboere er i alderen 18-25 år.

Tildelt støtte

183.000 kr.

2019

Modtager

Krisecenter for mænd i Fredericia

Region

Syddanmark

Delmål

Fællesskaber for alle