Søg støtte

Søg

Redningsmåtte og redningsveste


Donation

Forskningsprojekt

Ulighedsreducerende indsatser

Aarhus Universitet, Institut for Økonomi

Donationen går til at undersøge langsigtede effekter af en række indsatser i folkeskolen for at fremme sårbare elevgruppers indlæring. Et lavt niveau af læse- og matematikfærdigheder er ofte forbundet med mistrivsel i skolen samt en række negative langsigtede effekter såsom lavt uddannelsesniveau og reduceret indkomst, beskæftigelse og sundhed. Faglige og sociale vanskeligheder i folkeskolealderen for udsatte børn og unge leder således til betydelige problemer for børnene selv, men også for samfundet på lang sigt. Der mangler dansk forskning, der belyser langtidsvirkningerne af indsatser for lavt præsterende elever. Forskerne vil derfor undersøge langsigtede effekter af ekstra skoleindsatser med øje for, at der kan være forskellige årsager til børns indlæringsvanskeligheder som social udsathed, ordblindhed og generelle indlæringsvanskeligheder. Målet er at afdække, om de eksisterende indsatser har en positiv langtidseffekt for eleverne, eller om der er behov for nye indsatser for at hjælpe eleverne med at få et større udbytte af skoleundervisningen.

Tildelt støtte

2.249.277 kr.

2021

Modtager

Aarhus Universitet, Institut for Økonomi

Region

Landsdækkende

Delmål

Parat til uddannelse