Søg støtte

Søg

Cykelhjelme lånecykler Halsnæs


Donation

Projekt

Ung-til-ung fællesskaber

Stevns Frivillighedscenter

På Stevns er der et rigt idrætsforeningsliv, men der mangler alternative ungefællesskaber, som ikke kun er orienteret omkring sport. Med donationen vil Stevns Frivillighedscenter derfor etablere en Frivillig Café for unge i alderen 14-25 år, der mangler sociale relationer. Caféen skal medvirke til at fremme den mentale trivsel og skabe flere og lettere veje til inkluderende fællesskaber for og med unge på Stevns. Samtidig vil frivillighedscentret bygge bro mellem de unge og lokale foreninger, hvor de unge kan bidrage med frivilligt arbejde, og der skal være fælles arrangementer og ung-til-ung-fællesskaber, så de unge kan få mod til at engagere sig i frivillighed på lige fod med – og til gavn og glæde for – andre.

Tildelt støtte

1.630.000 kr.

2022

Modtager

Stevns Frivillighedscenter

Region

Sjælland

Delmål

Klar til livet