Søg støtte

Søg

Red Barnet sommerlejr 2024


Donation

Projekt

Ungeindsatsen

Det Blå Sted, Blå Kors Danmark

Det Blå Sted er en del af landsorganisationen Blå Kors Danmark og har cirka 40 års erfaring som værested for udsatte borgere. På værestedet er alle velkomne, og der er mulighed for at få en snak med personalet, få lidt mad og hjælp af forskellig art. Der er et stigende antal unge i Aarhus, der kan defineres som socialt udsatte. Disse unge har problemer på grund af hjemløshed, misbrug, ensomhed, psykiske lidelser eller økonomiske problemer. Undersøgelser viser, at 47 pct. af de hjemløse i Aarhus er mellem 18 og 29 år, men den unge gruppe af hjemløse er ikke dem, der bruger værestederne. Med denne donation ønsker Det Blå Sted at oprette et korps af frivillige, der skal hjælpe og invitere de unge til værestedet. Et opsøgende team skal tilbyde mad, drikke og selskab til de unge og invitere dem til at besøge værestedet. Et socialfagligt team skal bistå i det opsøgende arbejde og hjælpe de unge med praktiske ting – blandt andet kontakten til det offentlige – med det formål at hjælpe de unge til en bedre tilværelse.

Tildelt støtte

300.000 kr.

2017

Modtager

Det Blå Sted, Blå Kors Danmark

Region

Midtjylland

Delmål

Alle med fra start