Søg støtte

Søg

Sommerlejr 2021


Donation

Forskningsprojekt

VEGA

Rigshospitalet

Donationen går til et projekt, der skal undersøge effekten af særligt tilpasset holdtræning i fitnesscenter for unge voksne i antipsykotisk behandling. Det anslås, at der i Danmark hvert år diagnosticeres omkring 3.500 unge mennesker under 35 år med svær psykisk sygdom. Mennesker med svær psykisk sygdom har en forventet levetid, der er 15 til 20 år kortere i sammenligning med normalbefolkningen. Den højere dødelighed skyldes overvejende dårligt fysisk helbred, og derfor er der stor interesse for indsatser, som både forbedrer fysisk form og reducerer de begrænsninger, der følger med den psykiske sygdom. Forskerne har allerede med gode erfaringer pilotafprøvet en indsats, hvor deltagerne trænede sammen i et almindeligt fitnesscenter. Derfor vil forskerne nu afprøve indsatsen i stor skala i et landsdækkende lodtrækningsforsøg med mindst 400 patienter. Effekten af træningen på deltagernes mentale sundhed måles efterfølgende, ligesom projektet evalueres ud fra et sundhedsøkonomisk perspektiv. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrien i Region Midtjylland, mens foreningerne SIND og Bedre Psykiatri, patientrepræsentanter, Dansk Fitness og Helse Organisation samt internationale eksperter indgår i et rådgivningspanel for projektet.

Tildelt støtte

7.987.019 kr.

2021

Modtager

Rigshospitalet

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv