Søg støtte

Søg

Håndsprøjtebatterier


Donation

Projekt

Vidensråd for Forebyggelse

Lægeforeningen

Hvilke gode råd om sundhed virker, og hvilke gør måske mere skade end gavn? Det er et af de spørgsmål, som Vidensråd for Forebyggelse skal hjælpe med at besvare i løbet af de næste fire år, hvor TrygFonden har givet støtte til, at rådet kan forsætte sit arbejde. Vidensråd for Forebyggelse er det eneste uafhængige ekspertråd i Danmark, der arbejder med at indsamle og formidle eksisterende forskningsviden inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Målet er at skabe et grundlag for bedre prioriteringer og beslutninger på det politiske niveau og i de faglige miljøer samt at klæde borgerne bedre på til at træffe valg om sund livsstil. I det store perspektiv er målet at bidrage til at nedsætte antallet af de såkaldte skranteår, som koster både den enkelte og samfundet dyrt. Rådet blev etableret i 2010 på baggrund af en aftale mellem Lægeforeningen og TrygFonden – dengang donerede TrygFonden 17 mio. kr. til en tre-årig forsøgsperiode. Vidensråd for Forebyggelse producerer hvert år 2-3 større temarapporter, en række faglige artikler og debatter samt afholder temamøder, debatarrangementer og konferencer. TrygFonden har støttet projektet med 7.500.000 kr.

Tildelt støtte

7.500.000 kr.

2014

Modtager

Lægeforeningen

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev sundt