Søg støtte

Søg

Nye stole til basket holdet


Donation

Projekt

Voldsofre: Hjælp til selvhjælp

Hjælp Voldsofre

Hjælp Voldsofre er en velrenommeret forening, der hjælper og rådgiver ofre, pårørende og andre efter en forbrydelse, herunder i særdeleshed personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb. Mange oplever senfølger efter overfald, hvilket forhindrer dem i at leve et godt liv. Med donationen ønsker foreningen at igansætte projektet Voldsofre: Hjælp til selvhjælp, der gennem tilværelsespsykologi skal støtte voldsofre og hjælpe dem videre i livet. Metoden fokuserer på små succesoplevelser for at imødekomme de mange problemstillingers store kompleksitet. Frem for at være et terapeutisk redskab er tilværelsespsykologien et redskab, der skal hjælpe mennesker med at sætte retning i livet. Formålet med projektet er at hjælpe voldsofre til at leve et godt liv uden psykiske mén efter et overfald.

Tildelt støtte

197.500 kr.

2016

Modtager

Hjælp Voldsofre

Region

Hovedstaden

Fokusområde

Mental sundhed