Søg støtte

Søg

Vores forskning skal gøre en forskel

TrygFonden og TrygFondens Børneforskningscenter skaber viden, der bidrager til trygheden i samfundet. Men hvordan bruges den viden bedst af brugere, praktikere og institutioner?

Næsten alle børn i Danmark tilbringer mange timer i dagtilbud hver dag, men undersøgelser viser, at kvaliteten af læringsmiljøet varierer meget, og at der samlet set er behov for et løft. En tidlig og systematisk indsats fra pædagoger i børnehaven kan medvirke til, at børn bliver bedre til bl.a. sprog og matematik. 

Det viser resultater fra projektet "Vi lærer sammen" (VLS) fra TrygFondens Børneforskningscenter, der har testet indsatsen i en række lodtrækningsforsøg med i alt 30 kommuner og 20.000 børn. VLS er nu klar til at blive udbredt og implementeret bredt i landets kommuner. Men hvordan gøres det bedst?

Sammen med Børneforskningscenteret har vi en fælles ambition om at styrke videnskulturen inden for uddannelse, socialt arbejde og kriminalitetsforebyggelse og fremme, at forskningsbaseret viden bliver nyttiggjort i praksis. Erfaringerne viser dog, at når forskningsresultater tages i brug i fx børnehaver, virker det ikke altid helt som ønsket. Ofte skyldes det, at der mangler tilstrækkelig praksisnær træning og supervision, og at indsatserne skal tilpasses, så de er nemmere at bruge i institutionernes hverdag.

Derfor er det vigtigt, at vi udvikler en model for, hvordan forskningsresultaterne bedst kan tages i brug i praksis.

Vi samarbejder med kommunerne

Syv kommuner deltager i arbejdet for at udvikle en model for implementeringen af "Vi lærer sammen". Kommunerne er:

  • Horsens
  • Randers
  • Morsø
  • Gentofte
  • Ikast-Brande
  • Skive
  • Aabenraa

Projektet gennemføres af forskere på Børneforskningscenteret i samarbejde med de syv kommuner, som stiller medarbejdere til rådighed, der har erfaring med at arbejde med VLS i praksis.

Har du spørgsmål?

Ditte Ehrenreich

Projektchef