Søg støtte

Søg

Selvevaluering

20 års opfølgning af OPUS

Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri

Om donationen

Denne donation går til en undersøgelse af langtidseffekten af en forstærket tidlig indsats (OPUS) for 578 patienter med debuterende psykose. OPUS er en integreret psyko-social behandling, hvor man aktivt opsøger patienterne, som ellers har tendens til at trække sig tilbage. Man involverer den øvrige familie, og man træner personernes sociale evner. I 1998-2000 blev den forstærkede indsats sammenlignet med standardbehandlingen i distriktspsykiatrien. 578 patienter blev delt i to grupper, der enten modtog to års specialiseret behandling (assertiv tidlig intervention) eller standardbehandling. Efterfølgende er patienterne blevet genundersøgt efter 1, 2, 5 og 10 år, og nu skal forskerne undersøge langtidseffekten efter 20 år. Målet er at afgøre, hvordan symptomudvikling, medicinering, kognitiv funktion og langtidsprognosen for patienter med debuterende psykose er for at kunne forbedre behandlingen til denne gruppe patienter.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri
Støttet beløb
3.000.000 kr., år 2017
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er faktsi kikke relevant for 20 års opfølgningen, men generelt er OPUS på landsplan blevet godt forankret og aktuelt pågår forhandlinger om yderligere forankring

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes for as at kontakte alle de oprindeligt 578 deltagere og opnå interview med 131 og opfølge alle registerbaseret. På grund af GDPR blev vi forhindret i at ringe til dem, der ikke havde reageret på e-boks henvendelser, hvilket er meget ærgerligt. Vi antager at de fleste som ikke besvarer e-boks henvendelser, har vanskeligheder ved at bruge e-boks. Vi har gennemført drop-out analyse, og har fundet at de der har deltaget i interview har bedre prognostiske forhold end de der ikke har.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi gjorde alt hvad vi kunne for at få interviews i hus. Hvis vi havde fået lov til at kontakte deltagerne via deres behandlere, kunne vi have fået en større opfølgningsprocent. Ved 10 års opfølgningen havde vi 69 procents deltagelse, men da var reglerne ikke så strikse, så vi kunne bedre kontakte deltagerne. Hvis vi havde haft en opfølgning mellem 10 og 20 år, havde vi måske kunnet fastholde flere. Vi er tilfredse med interviewbatteriet. Vi havde overvejet at bedømme biologisk aldring vha foto