Søg støtte

Søg

Selvevaluering

60+FRISK Tandemcykling

Kolding Kommune

Om donationen

Blinde og stærkt svagtseende har brug for hjælp og støtte i forbindelse med fysisk aktivitet. Donationen går til tandemcykler, der, i et samarbejde mellem Dansk Blindesamfund og cykelforeninger i Kolding, tilbydes som motion for blinde. Cyklerne skal også bruges af eksempelvis hjerneskadede.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Kolding Kommune
Støttet beløb
75.000 kr., år 2018
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
60+FRISK er fra 1. januar 2019 en fast forankret indsats i Kolding Kommune. Vi har haft held med at få næsten 18% flere seniorer i gang med aktiviteter i meningsfulde fællesskaber i de første 2 år. Men vi kæmper stadig med at få de socialt udsatte og de ensomme, ud til aktiviteter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På trods af massiv annoncering via ugeaviser, facebook og hjemmeside samtidig med at patientforeningerne har rundsendt info til deres medlemmer, så har der desværre været meget ringe tilslutning til projektet. Vi har haft cyklerne med til forskellige arrangementer for at vise dem frem, men heller ikke det, har givet gevinst. Dog har vi d. 12. august en ny kick-off i Vamdrup, hvor de hen over sommeren har fundet både frivillige og bagsmækkere til foreløbigt 3 cykler - det er aftalt, at de kan få flere cykler derud, hvis der er behov for det.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi forsøgte at hæfte aktiviteten op på eksisterende foreninger, dog uden betaling for deltagerne, men så vi havde de frivillige på plads - men der er nok behov for, at der også er personale med på cykelturene, især hvis det er for beboere på vores institutioner. Vi tænker fortsat, at aktiviteten er rigtig god, men vi mangler borgere, der har lyst til at køre med.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet