Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Access to stroke care for all

Københavns Universitet

Om donationen

Denne donation går til en registerundersøgelse, der skal undersøge forskelle i strokebehandlingen for etniske minoriteter og danskfødte for at kortlægge forsinkelser og misforståelser hos både patient/pårørende og i præhospital og hospitalsindsatser. I to lokalområder med mange indvandrere skal der skabes øget kendskab til strokesymptomer og nødvendigheden af akut alarmering, hvorefter udviklingen i disse lokalområder vil blive sammenlignet med et kontrolområde.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Københavns Universitet
Støttet beløb
2.370.000 kr., år 2019
Delmål
Akut hjælp

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har nu fået etableret en forskningsgruppe på tværs af Københavns Universitet og Aalborg Universitet hvor vi arbejder videre med sårbare grupper og stroke.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet for projektet er i høj grad indfriet. Alle formål med projektet er blevet belyst i PhD projektet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er tale om register studier som har opfyldt de mål vi havde.