Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Accidental Hypothermia

Righospitalets Hjertecenter

Om donationen

Med denne donation skal der gennemføres en undersøgelse af de eksisterende retningslinjer for, hvor længe personer kan overleve i koldt vand. Det er vigtigt, at retningslinjerne ikke er forældede, da der så er risiko for, at eftersøgnings- og genoplivningsindsatser indstilles for tidligt.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Righospitalets Hjertecenter
Støttet beløb
250.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet og resultaterne har været grundlæggende for retningslinierne for behandling af AH i Danmark

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået samlet data på accidentel hypotermipatienterne (AH) som har været indlagt på thoraxintensiv afsnit 4141 på RH. Resultaterne er samlet og publiceret i Resuscitation 2017 (se vedhæftet fil). Vi har endvidere gennemgået 5242 patienter som er registreret i LPR under diagnosen AH. Artiklen er afsendt i marts/april men ikke publiceret - Se vedlagte manuskript

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej