Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktiv ferie for udsatte børn

Broen Tønder

Om donationen

Udsatte børn lever ofte et isoleret liv, da der ikke i familien er overskud til at sørge for, at barnet har en aktiv fritid eller kommer i kontakt med andre børn efter skoletiden. Broen Tønder har de seneste fire år arrangeret sommerlejr for udsatte børn og unge med ønsket om at give dem oplevelser sammen med andre børn og unge og sammen med deres familie, så de oplever glæden og trygheden ved socialt samvær og får styrket deres interesse og mod på at deltage i aktiviteter i deres fritid. I år arrangeres et 4-dages ophold på Agerskov Ungdomsskole for 35 børn, unge og forældre. I opholdet er der bl.a. aktiviteter som sport, leg og en udflugt. Efterfølgende hjælper Broen Tønder de børn og unge, der ønsker det, med at blive tilmeldt en fritidsaktivitet. Agerskov Ungdomsskole er ansvarlig for selve opholdet. Medlemmer fra Broen Tønder besøger af flere omgange under opholdet, hjælper med transport for deltagerne og står for evaluering af opholdet. I et samarbejde med Tønder Kommune udvælges de børnefamilier, som vil have udbytte af en sommerlejr på Agerskov Ungdomsskole. TrygFonden støtter indsatsen med et beløb, der dækker kost, logi og aktiviteter.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Broen Tønder
Støttet beløb
45.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er en forankring, når nogle af børnene efterfølgende deltager i en fritidsaktivitet, og det er sket både i år og sidste år. Ofte er det svømning som trækker. Vi ved at nogle af de familier som har deltaget flere gange efterfølgende har haft kontakt med andre deltagere og lavet legeaftaler. Vi ved ikke , hvordan det forholder sig med det i år, da det er så kort tid siden opholdet fandt sted. Nogle af deltagerne kommer fra samme by, så det letter muligheden for at fastholde kontakten.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ud fra deltagernes egne udtalelser om de aktive feriedage som de var deltager i, kan vi konstatere at målet med vores projekt er nået i en tilfredsstillende grad. De har haft nogle spændende dage sammen både børn og voksne. “Det hele har været SÅ hyggeligt - det hele har været godt!” En siger at hun er " imponeret over alt det, der er blevet arrangeret for os, og den måde, der er blevet taget hensyn til alle.” Det er den generelle oplevelse. Nogle af børnene vil nu starte på en fritidsaktivitet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det viste sig at det netop var svømning og spring børnene omtalte med stor begejstring, en lærte faktisk at svømme. De voksne fremhævede hyggetiden om aftenen, som en værdsat aktivitet. Men alle var også glade for udflugten, denne gang til et økologisk landbrug. Flødebollefremstilling og kagebagning var også et hit. Den store forskellighed i aktiviteter er et plus, da forskellige sociale kompetencer og forskellige færdigheder afprøves og udfordres. Skulle den svagtseende far have deltaget?

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start