Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktiv fritid mod ensomhed

Broen Næstved

Om donationen

BROEN Næstved arbejder for, at børn og unge fra økonomisk trængte familier i Næstved kan have en aktiv fritid på lige fod med alle andre. Med donationen kan BROEN Næstved betale for medlemskontingenter i fritidsforeninger og det udstyr, som er nødvendigt for, at børnene kan deltage. Familierne får hjælp til at tilmelde barnet til fritidsaktiviteten samt hjælp til at købe det udstyr, som barnet har brug for. Ambitionen er at hjælpe 250 børn i alderen 0-18 år til bedre trivsel.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Broen Næstved
Støttet beløb
200.000 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er svært at skabe midler nok, men vi arbejder på det.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi støttede 455 børn til en aktiv fritid

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft et rigtig fint samarbejde

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start