Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktiv Sommer

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde - Svendborg

Om donationen

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Svendborg modtager støtte til projekt Aktiv Sommer, der giver familier i udsatte positioner mulighed for at deltage i sommerferieaktiviteter på tværs af kulturer. Familierne benytter på grund af mange barrierer ikke de eksisterende tilbud, og de har brug for at blive hjulpet til en plads i et positivt fællesskab. Aktiviteterne planlægges i samarbejde med frivillige, eksisterende foreninger og private aktører fx spejdere, naturskole og kunstskole. Målgruppen er primært flygtninge- og indvandrerfamilier i udsatte positioner. Børn af disse familier bliver i høj grad i boligområderne i sommerferien, og de har behov for strukturerede aktiviteter med stabil voksenkontakt. Aktiviteterne er bl.a. en udflugt til Skovsgård Gods på Langeland, en dag med sang, leg og motorisk inspiration, en kreativ kunstworkshop, madlavning og overnatning i det fri samt rejestrygning og andre aktiviteter ved skov og strand.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde - Svendborg
Støttet beløb
28.100 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
10 = Vores erfaring gør, at vi forventer en stærk forankring af projektet. Vi har allerede fået tilbagemeldinger med ønsker om at deltage i andre af FTS-aktiviteter. Adskillige har spurgt, om vi gentager Aktiv Sommer næste år, for så vil de gerne både deltage og mange også være frivillige. Det, at vi i år har kunnet råde over Trygfondens donation, har gjort at vores sommeraktiviteter har nået langt flere udsatte familier, ligesom kvaliteten på vores sommeraktiviteter er forøget.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagende familier: 97 familier deltog heraf 72 med flerkulturel baggrund. Det store fremmøde særligt på Sjov i Jægermarken gjorde bl.a., at vi fik mulighed for at aktivere særligt sårbare familier sammen med ansatte i udadvendte strukturerede aktiviteter f.eks. klargøring og servering af mad og kaffe mm. Deltagende frivillige: 43 frivillige heraf 31 flerkulturelle. Vi lykkedes i høj grad med at lave særligt tilpassede aktiviteter med stor deltagelse af vores målgruppe og frivillige.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Næste sommer vil vi gerne kunne sprede aktiviteterne ud over en større del af sommerferieperioden. På den måde kan flere få mulighed for at deltage. For de mest udsatte familier vil det være mere overskueligt at deltage enkelte dage over en større periode. Hvis vi igen vælger ture med overnatning, vil vi lave flerdagsture pga. det store praktiske arbejde før og efter.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle