Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktive etniske mino-ældre

Foreningen Muhabet Aarhus

Om donationen

Muhabet er et aktivitets- og værested for mennesker primært med flygtninge- og indvandrerbaggrund, som er psykisk syge og traumatiserede. Muhabet driver bl.a. indsatsen ”Salam for ældre”, som er et tilbud for alle ældre med etnisk minoritetsbaggrund, som savner et fællesskab og har et ønske om en mere aktiv hverdag og et sundere ældreliv. Deltagerne kan være med til fysiske, musiske og kreative aktiviteter samt oplæg og undervisning om det gode liv og de tilbud, der er for ældre i frivilligt og kommunalt regi. Donationen går til udflugter og andre aktiviteter for de ca. 35 ældre, som er med i indsatsen, i første halvår af 2023.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Muhabet Aarhus
Støttet beløb
77.388 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har afholdt 3 store netværksmøder relevante aktører og kommune, omkr. 30 deltagere. Desuden adskillige mindre møder med aktører mhp. fremtidig samarbejde.desværre ingen konkrete tiltag etableret i projektperiode, men fælles projekt med forening social sundhed om følgeskab til sundhedsaftaler er i proces, og vi ser potentiale.Vi har fået bevilget lidt midler ved Pulje til forebyggelse af ensomhed (Aarhus kommune) til Salam resten af 2024 efter TRYG projekt,men ikke en reel forankring af Salam.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fællesskab,samvær og oplevelser har betydet øget livskvalitet og mindre ensomhed for deltagerne, og brobygning til ældreområde har skabt konkrete forandringer og vigtige samtaler.Dog oplevet udfordringer med at nå endnu flere nye ældre.Tirsdagscafeen er fortsat stabilt, men især ture, oplæg og aktiviteter,tiltrækker andre end de sædvanlige.Der er skabt et stærkt netværk med andre aktører,og nye samarbejder er under opstart,men der er endnu ikke etableret konkrete nye initiativer, som håbet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektaktiviteterne har været meningsfulde for deltagerne,dog vil vi gerne nå bredere ud,og oplever det er vanskeligt at nå nye deltagere via samarbejdspartnere og opslag (vi har forsøgt fx opslag på forskellige sprog i udvalgte områder, og afholdt møder med oplæg).Større indsats med opsøgende arbejde kunne give adgang til flere nye.En overvejelse er rammerne:flere af de ældre føler sig fremmede i folkehuset.Derudover har kommunen desværre ønsket at spille mindre rolle end forventet i netværk.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår