Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktive Seniorers livsglæde

Forening

Om donationen

Aktive Seniorer arbejder for at styrke fællesskabet og undgå ensomhed og inaktivitet blandt udsatte ældre over 60 år i København gennem relevante og meningsfulde aktiviteter. Denne donation går til at fortsætte Aktive Seniorers forskellige tilbud, der bl.a. omfatter frokostmøder med foredrag, musik, sang og livsfortællinger, lange gåture i forskellige tempi, netværksgrupper, udflugter, besøgsvenneordning, sociale og kulturelle arrangementer samt fælles aktiviteter med børn og unge.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Forening
Støttet beløb
549.600 kr., år 2021
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes, der er en enkelt udfordring på dette område. Ledelsen har i øjeblikket ansvar for Besøgstjenesten, da den frivillige leder, som har stået med ansvaret i nogle år, ikke har kræfterne til det mere. Vi arbejder på at få en ny leder på området. Det er en tidsmæssig udfordring - kræver mange opfølgende samtaler, at få denne gren til at blive rodfæstet, vokse og bære frugt!

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi må erkende, at berøringsfladen er faldet til ca. 200-300 personer. Det skyldes, at vi nu ikke mere har mulighed for at facilitere et stort arrangement en søndag eftermiddag om måneden. Københavns Kulturcenter har fået ny ledelse, som ikke ønsker at leje lokalerne ud til dette. Vi arbejder på at finde en ny løsning! Lederen i Aktive Senior har løbende undervisning og supervision af bl.a. værterne. Lederen af værterne står selv for rekruttering af nye værter. Vandregrupperne er "selvkørende".

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har gjort, hvad vi synes, der har været ressourcer til. Men "9" fordi, der vil altid være plads til forbedring.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår