Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktivhuset Freyas Støttegruppe

Aktivhuset Freyas Støttegruppe

Om donationen

Freyas Kvarter består af ét bofællesskab for psykisk syge, to bofællesskaber for psykisk udviklingshæmmede, 30 lejligheder for beboere med specielle behov, 45 ungdomsboliger og 32 private lejligheder. Kvarteret rummede tidligere en café, som blev drevet med støtte fra kommunen, men på grund af kommunale besparelser blev caféen lukket. Kvarterets støttegruppe ønsker med denne donation at genåbne caféen på stedet og dermed sikre et socialt samlingssted for Freyas Kvarter. Caféen skal desuden danne ramme for bankospil, fester og petanque-turneringer.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Aktivhuset Freyas Støttegruppe
Støttet beløb
60.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde håbet på lidt flere frivillige i Støttegruppen, men vi arbejder fortrøstningsfuldt på sagen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I løbet af de sidste 2 år er det lykkedes for Støttegruppen at få gennemført langt flere aktiviteter end oprindelig planlagt. I kalenderåret 2018 har vi gennemført disse aktiviteter: 9 gange bankospil mod oprindelig planlagt 6 8 gange billard mod oprindelig planlagt 0 2 gange hyggeaften mod oprindelig planlagt 0 6 gange hyggegymnastik 10 gange filmaften mod oprindelig planlagt 0 1 gang kursus i påskedekorationer mod oprindelig planlagt 0 1 gang påskefrokost mod oprindelig planlagt 0 1 gang kursus i manicure mod oprindelig planlagt 0 4 gange petanque turnering med efterfølgende snobrød 1 gang sommerfest for hele bebyggelsen 2 gange seniorbio (eksternt) mod oprindelig planlagt 0 2 gange spisning på kineser restaurant mod oprindelig planlagt 0 1 gang julefest i Hundige Huset 1 gang kursus i juledekorationer mod oprindelig planlagt 0 1 gang ekstern julefrokost mod oprindelig planlagt 0 Overordnet er vi ikke lykkedes med at få genåbnet køkken og cafeen. Det skyldes, at Greve Kommune i dagtimerne har "besat" Aktivhuset, fordi alle aktiviteter skal være visiteret. Aktivhuset er permanent låst for adgang, da man skal have en nøgle for at komme ind. En sådan nøgle bliver ikke udleveret til Freyas Kvarters borgere. Som situationen ser ud i dag, kan en genåbning af køkken og cafe kun komme på tale ved et politisk skifte i Greve Kommune (fra blå til rød blok).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ikke haft succes med at genåbne køkken og cafe. Med det nuværende borgerlige flertal i Greve Kommune, ser det svært ud. Men vi arbejder hele tiden på, at accept på en genåbning både overfor administrationen og politikerne i Greve Kommune. Vi ville også gerne udbrede kendskabet til vores Støttegruppe overfor andre PPV borgere i Greve Kommune. Vi har imidlertid stort besvær med at komme i kontakt med dem, da kommunen ikke vil/må udlevere kontaktoplysninger til os.