Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktiviteter for sindslidende.

Lokalafdelingen SIND

Om donationen

Sindslidende er en udsat gruppe i samfundet. For at hjælpe sine medlemmer bedst muligt og gøre dem i stand til at tackle hverdagen, ønsker Lokalafdelingen SIND i Frederikssund og Egedal Kommune at give medlemmerne positive og sociale oplevelser i form af bl.a. ekskursioner, foredrag og rådgivning. Denne donation går til vedligeholdelse af aktivitetstilbuddene.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Lokalafdelingen SIND
Støttet beløb
20.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores aktiviteter fortsætter ufortrødent! Tillad os en kliché: Aktiviteterne er kommet for at blive! Humlen består imidlertid i at finansiere aktiviterne på sigt! Vi er fortsat dybt afhængige af § 18 midler fra kommunerne, PUF-midler fra Socialstyrelsen, fonde og legater, der i blandt midler fra Trygfonden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet for kalenderåret 2017 bestod i sociale og kulturelle tilbud til sindslidende i Frederikssund og Egedal kommuner. Projektet var en succes, fordi vores medlemmer blev styrket i deres recoveryproces!

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Emner for Lokalafdelingen SINDs aktivteter foreslåes især på Generealforsamlingen. Notér: Ordinær Generalforsamling afholdes pr. definition den anden mandag i februar hvert år. Ellers opstår ideerne til aktiviteterne, hos bestyrelsen, i en demokrtatisk proces. Der burde måske være flere, forskellige deltagere på vores ture og arrangementer. 25 forskellige deltagere burde være tilfredsstillende. Men, vi ved kke, hvad vi skal stille op. Vi synes selv, at vores aktiviteter er outstanding! Sic!