Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktiviteter ud af husene

Bostedet Chr. X's Allés Venner

Om donationen

Bostedet Chr. X’s Allé har ca. 50 beboere med varierende grad af autisme, der gør det vanskeligt for dem at knytte venskaber, og nogle er angste for det ukendte, hvilket udelukker dem fra mange fællesskaber. Med donationen kan der arrangeres et særligt Royal Run løb i nærområdet, og beboerne kan deltage på Sjællandsfestivalen, der er en lukket musikfestival for mennesker med fysiske og/eller psykiske handicaps. Aktiviteterne skal skabe fællesskab mellem beboerne og give dem mod på at prøve nye ting sammen med andre mennesker.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Bostedet Chr. X's Allés Venner
Støttet beløb
25.500 kr., år 2023
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har tænkt at iværksætte deltagelse på sjællandsfestivalen og afvikling af et Royal Run løb som årlige tilbageværende begivenheder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Indledningsvis skal vi påpege, at donationen ikke omfattede et partybus arrangement. Royal Run blev afviklet den 5. maj og deltagelse på Sjællandsfestivalen fandt sted den 29. maj.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes, de to aktiviteter i høj grad medvirkede til, at autisterne kunne få lejlighed til at være sammen og møde andre uden for bostedets vante rammer. Vi kunne godt have ønsket et større fremmøde til Royal Run arrangementet. Desværre druknede løbet i et skybrud, hvilket bevirkede at flere gik hjem umiddelbart efter løbet, og derfor ikke deltog i festlighederne efterfølgende Det er 3. år de to aktiviteter er blevet afviklet. Måske valgt en anden aktivitet i stedet for Royal Run

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle