Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Alle skal være med!

Skovagerskolen/Jelling

Om donationen

Skovagerskolen underviser og har en socialpædagogisk fritidsordning til børn med vidtgående psykiske og fysiske handicap. Denne donation skal gå til etablering af to legehuse, som der vil være nem adgang til, og som skal hjælpe til at styrke elevernes mulighed for at danne relationer på trods af deres manglende talesprog.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Skovagerskolen/Jelling
Støttet beløb
50.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det våde og kolde vintervejr gør, at der pt. ikke er så megen aktivitet i det pågældende legeområde, som der vil være, når vejret bliver varmere. Men vi har bestemt set gode eksempler på den fælles leg og de ønskede relationsdannelser.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er nu etableret et fliseområde på 128 m2, som grænser op til legepladsens store sandkasse. På dette fliseområde er opført 3 legehuse på hver 9 m2, hvoraf de to er åbne med borde i forskellig højde. Bordene benyttes af alle skolens elever til fælles aktivitet og især leg med sand, og kørestolebrugere har adgang til disse fra alle sider, og er herved en del af det fælles samvær og den fælles leg.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det etablerede område lever helt op til vores formål, men det meget våde vintervejr har givet store udfordringer for entreprenøren, og vi kunne derfor have valgt en anden årstid til byggeprojektets udførelse. Området er nu i brug, men vi mangler, at se mere praksis med flere deltagere, når vejret bliver bedre.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start