Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ambulancedata og sorte pletter

Aalborg Universitet

Om donationen

Donationen går til et projekt, der skal afprøve, hvorvidt samkøring af data fra ambulance og akutmodtagelsen samt den fælles, elektroniske præhospitale patientjournal kan bruges til at lokalisere de såkaldte sorte pletter på vejene, hvor der sker mange trafikulykker. I dag ved man, at de sorte pletter findes, men man har svært ved at lokalisere dem præcist, og dermed har kommunerne svært ved at ændre på de farlige forhold. Målet er derfor at skabe et bedre grundlag for at nedbringe antallet af ulykker disse steder, så færre kommer til skade i trafikken eller mister livet.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aalborg Universitet
Støttet beløb
992.140 kr., år 2020
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har været et forskningsprojekt, der skulle udvikle og afprøve en ny metode, hvor ambulancedata og Landspatientregisterdata blev samkørt til brug i trafiksikkerhedsarbejdet. Vi undersøger pt. mulighederne for at søsætte og finansiere et nyt projekt, der skal sætte brugen af ambulancedata endeligt i drift i kommunerne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er lykkes over forventning, fordi samarbejdspartnerne på konstruktiv vis er fremkommet med en model for, hvordan ambulancedata (præhospitale data) samkørt med Landspatientregisterdata kan benyttes i trafiksikkerhedsarbejdet. Projektet peger på, at der er et stort uopdyrket potentiale i brug af ambulancedata til at stedfæste en del af trafikulykkerne i Landspatientregistret, men også at data skal kvalitetssikres før brug. Endvidere bør overlap med politidata undersøges nærmere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi afgrænsede os oprindeligt fra at se på overlap mellem politidata og ambulancedata og det vil vi gerne analysere i et nyt projekt. Vi forsøgte også at anvende AI til læsning af ambulancejournalnoterne, men det gav ikke yderligere viden, måske fordi vores algoritme ikke var avanceret nok. Endelig kunne vi have arbejdet mere med kvaliteten af stedfæstelsen ud fra ambulancedata. Under projektet viste det sig desuden, at GPS-positionen til hvert ambulanceudkald stammer fra tre forskellige kilder.