Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Arbejdsmarkedsrehabilitering af personer med mentale helbredsproblemer

Psykiatrisk Center København

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Psykiatrisk Center København
Støttet beløb
5.000.000 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har forankret i henhold til det i protokollen beskrevet, men selve den anbefalede implementering af IPS vurderes at kræve yderligere indsats

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har udført de randomiserede forsøg vedr. IPS og Sherpa samt de tilhørende sundhedsøkonomiske evalueringer. Der blev gennemført en pilot til Sherpa 2 som planlagt. Med baggrund i denne valgte man ikke at gå videre med denne del. TrygFonden valgte specifik at understøtte gennemførelsen af IPS.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kunne have inddraget de involverede ledelser i højere grad.