Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Artrose-træningsfilm

Gigtforeningen

Om donationen

TrygFonden har givet støtte til udviklingen af en træningsfilm, som skal hjælpe flere af de skønsmæssigt 500.000 danskere, der lever med slidgigt. Slidgigt har en social slagside og rammer især mennesker med ingen eller kort uddannelse. Denne gruppe har ikke altid råd til at følge et kontinuerligt træningsforløb hos en fysioterapeut, og derfor vil Gigtforeningen udvikle en træningsfilm som et lettilgængeligt og gratis tilbud på deres hjemmeside. Filmen vil blive fulgt op af en brugerundersøgelse, som undersøger effekten på smerteniveau og funktionsniveau før og efter træning med filmen. TrygFonden har støttet projektet med 209.750 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Gigtforeningen
Støttet beløb
209.750 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har gennemført en brugerundersøgelse i en begrænset tidsperiode (et halvt års tid). Der er 147, der har besvaret alle tre spørgeskemaer, hvilket må siges at være lidt lavt ift. hvor mange der har set filmene. Om det skyldes timingen af brugerundersøgelsen eller alene det, at filmene er blevet brugt mere ad hoc eller til inspiration (end opstart af et egentlig 12 måneders træningsforløb), ved vi ikke.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
1) Siden den 24. november 2014, hvor filmene blev lagt på, er de samlet set blevet vist 184.323 gange. Vi har ikke tal alene for den nævnte periode, men det vurderes også at være irrelevant, da projektet blev udskudt og først afsluttet i juni 2017. Tallet dækker derfor den samlede periode fra 24.11.14 - til i dag. 2) Vi har gennemført en brugerundersøgelse som beskrevet 3) Filmen har været nævnt i livsstilsmagasiner siden lanceringen (f.eks. Magasinet Helse, Femina, detsundeliv.dk, Politikens sektion om Forbrug og Liv) 4) Fysioterapeuter der tilbyder artrosetræning (GLA:D konceptet) henviser til filmene via deres hjemmesider. Alle fysioterapeuter, der uddannes i GLA:D på SDU, introduceres til filmene i uddannelsen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores projekt har fået en fin modtagelse i medierne og målgruppen har også været større end ventet. Vi kan ikke måle, hvor mange af de, der har set filmene, som har gennemført og haft gavn af træingen. Vores brugerundersøgelse var i en begrænset tidsperiode og det var frivilligt, om man ville deltage i denne. De manglende opfølgningsmuligheder er et vilkår, der er svært at komme uden om, når man byder et produkt åbent og gratis ud på internettet. Vi er derfor, overordnet set, tilfredse med projektet, som det blev tilrettelagt og gennemført i det, det store antal visninger indikerer en stor interesse for filmene. Filmene er endvidere blevet en del af uddannelsesmaterialet til fysioterapeuter på SDU.