Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Asylliga 2017

Røde Kors

Om donationen

Ventetiden på asylcentre kan være lang, og primært yngre, mandlige asylansøgere oplever ofte, at tiden på asylcentret ikke indeholder den fysiske, mentale stimulering samt fællesskab og sociale integration, som de ønsker. Asylliga er en fodboldturnering, som Røde Kors afviklede i 2016. Fodboldhold fra fem asylcentre i Region Sjælland mødtes til ugentlig træning med den lokale fodboldklub, og projektet blev afsluttet med en turnering. Denne donation skal bruges til at forankre projektet i Region Sjælland og udvide indsatsen til Region Midtjylland. Målet er at nå 785 spillere i alt og involvere otte til ni centre og fodboldklubber med henblik på at forbedre kondition, sundhed og social interaktion hos mennesker, der bor på et asylcenter.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors
Støttet beløb
2.640.000 kr., år 2017
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I 2017 været gjort en indsats for at fastholde træning i perioder mellem turneringsaktivitet, ligesom der indenfor rammen af 2017-sæsonen er afviklet et indendørsstævne i marts 2018. Dette har skabt en bedre forankring af fodboldaktiviteten på de deltagende centre, og dermed et godt springbræt for Asylliga2017's anden halvsæson, og for første halvsæson 2018. Således er selve fodboldaktiviteten på centre udmærket forankret. Ift. det eksterne netværk i klubber og lokalsamfund er dette styrket – ikke mindst i de mange nytilkomne lokalsamfund/klubber/centre, som er blevet en del af Asylliga i 2017. Grundet bl.a. de øgede sponsorindtægter, benyttelse af 'intern centertransport', gode indkøbsaftaler og generel sparsommelighed går Asylliga2017 ud af projektperioden med et mindreforbrug. Således tegner der sig også gode perpsektiver ift. gradvist at øge den økonomiske bæredygtighed i Asylliga.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Igennem hele 2017 er det lykkedes at videreføre, videreudvikle og skalere Asylligaen som lanceredes i efteråret 2016 som verdenshistoriens første fodboldliga for asylansøgere. I løbet af året er der blevet afviklet 114 fodboldkampe mellem i alt 16 hold fra 13 centre i Danmark. Medregnet den udskiftning, som sker løbende som følge af afgørelser af asylsager, Det var derfor ikke uden frygt for Asylligaens eksistens at udmeldinger omkring centerlukninger begyndte at tikke ind primo 2017. Primært gik bekymringerne på om det var muligt at motivere spillerne til at opretholde deltagelse i træning og kamp, med den uvished, der er i at skulle flytte center på et uvist tidspunkt. Bekymringerne skulle dog vise sig at være ubegrundede. Fra spillere og en række medarbejdere i både Røde Kors og hos kommunale operatører har forklaringen været at Asylliga tværtimod blev et fast holdepunkt midt i tumultariske tider, og at deltagelse var et tiltrængt afbræk fra hverdagen, og spekulationer om hvor fremtiden ville ligge. I praksis har vi igennem året også oplevet at spillere som vi kendte fra ét hold nu var tilknyttet et helt andet pga. centerflytning. Her har aktiv deltagelse og, og erfaring fra, Asylliga altså kunnet opretholde en kontinuitet for den enkelte.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiveringen af asylansøgere som holdledere og hjælpetrænere er ikke lykkedes i fornødent omfang. Her kræves en markant tættere opfølgning på de deltagende centres aktiveringsmedarbejdere mhp. at skabe opmærksomhed om muligheden for at aktivere f.eks. ældre asylansøgere i sådan en rolle.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle