Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Autisme-linje projekt

Erhvervsakademi Sjælland

Om donationen

De seneste år er der sket en stigning i antallet af unge med diagnosen Asperger Syndrom eller Autisme. De diagnosticerede unge er ofte normalt eller højt begavede, men er udfordret på enten de kommunikative eller sociale områder. Der eksisterer mange undervisningsforløb for målgruppen i folkeskolen, men ikke inden for de videregående uddannelser. Erhvervsakademi Sjælland ønsker således at etablere en videregående uddannelse for unge med autisme eller autismelignende diagnoser. Formålet med dette projekt er således at få etableret uddannelsen gennem efteruddannelse af undervisere, mentorer og studievejledere samt speciel indretning af lokaler. Derudover skal der etableres afstresnings-faciliteter og lokaler.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Erhvervsakademi Sjælland
Støttet beløb
370.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I følge den tilpassede projektbeskrivelse fra februar 2017 har vi optaget 5 studerende hvert år fra 2017 til 2019. Vi har i september 2020 planlagt at optage 5 studerende på et nyt autismehold.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har på nuværende tidspunkt klart nået vores mål. Vi har optaget studerende 3 gange på autismeholdet i henholdsvis 2017, 2018 og 2019. Vi har optaget i alt 15 studerende og alle de optagne studerende (100%) har bestået første semester. For alle holdene gælder det, at de studerende har bestået alle eksamener på henholdsvis 1, 2., 3., 4. og 5. semester afhængig af, hvor langt de er i uddannelsen. Ingen af de studerende er blevet forsinket i deres uddannelse. Der er dog en enkelt studerende, der blev sygemeldt på grund af svære rygproblemer og som på denne baggrund har måtte melde sig fra uddannelsen. Det skal understreges, at den studerendes udmelding ikke havde noget at gøre med hans autismediagnose. De studerende fra det første hold, der blev optaget i 2017 har netop afsluttet deres uddannelse og alle har opnået et flot resultat. En studerende gennemførte uddannelsen under normeret tid med karakteren 12 i alle eksaminer. På nuværende tidspunkt, hvor de studerende netop i denne måned har afsluttet deres uddannelse, er der én, som har fået job som softwareudvikler. Opfyldelse af mål: Vi har optaget ialt 15 studerende over de 3 år. Alle de optagne studerende (100%) har bestået første semester. Alle studerende har bestået samtlige de eksaminer, de har været tilmeldt. Hvis vi ser bort fra den sygemeldte og udmeldte studerende, har vi en gennemførelse på 100% for det 1. hold optaget på uddannelsen. Hvis vi medregner den sygemeldte og udmeldte studerende har vi en gennemførelsesprocent på 80 %. I forbindelse med opstarten af projektet blev vi nødt til at tilpasse projektbeskrivelsen og målgruppen jævnfør vores mail februar 2017. Indhold og konkrete succeskriterier i det tilpassede projekt: Mål på kort sigt: At vi får etableret et videregående uddannelsestilbud til unge med særlige forudsætninger på datamatikeruddannelsen og at vi får startet et hold på 5 studerende og at vi hvert år i de følgende 3 år optager et hold på Autisme-linjen. TrygFonden accepterede det tilpassede projekt 24. marts 2017.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi valgte tidligt i forløbet, at skabe kontakt til potentielle virksomheder, som ønskede at få studerende i praktik. Dette var ikke beskrevet som en aktivitet i det oprindelige projekt, men vi valgte at gøre det, da vi mente, der var behov for det, Det har indtil videre lykkedes os at få de tilstrækkelige praktikpladser til de studerende. Ellers har vi arbejdet med de aktiviter, som er beskrevet.