Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Autismebehandling via forældre

University of Southern Denmak

Om donationen

Donationen går til forberedelse af et nationalt lodtrækningsforsøg, der skal teste en ny intervention rettet mod forældre til børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF). En eksisterende social kommunikationsterapi til småbørn med autisme, PACT, som er udviklet i Storbritannien, skal tilpasses til en dansk kontekst. PACT støtter barnets og forældrenes samspil gennem coaching af forældrene ved anvendelse af video-feedback teknik. Forældrene skal træne med barnet mindst 30 minutter hver dag, og forældrenes evne til konstruktivt samspil med barnet optrænes. Udredning og diagnostik af ASF sker typisk i to til seksårs-alderen, og det største potentiale for behandling er ved tidlig intervention, men aktuelt er der ikke behandlingstilbud til mindre børn med ASF i Danmark.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
University of Southern Denmak
Støttet beløb
999.083 kr., år 2019
Fokusområde
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
ikke muligt at uddybe nu

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi modtog i februar 2020 kr 999.083 til forberedelse af nationalt klinisk forsøg – replikationsstudie af PACT i Danmark. Vi har nået alt det vi havde planlagt. Indsendte den 1.12.2020 en stor ansøgning vedr DAN-PACT (ID 152482) og afventer bedømmelse af projektet. Vi har fået oversat PACT manual, uddannet 7 PACY trænere, etableret database til håndtering af PACT-videoer og er i gang med yderligere forberedelser til DAN-PACT

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
ikke muligt at uddybe nu

Fokusområde

Mental sundhed

Vi arbejder for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mere om vores fokusområde Mental sundhed