Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Barnets Ven

Red Barnet Ungdom

Om donationen

Socialt udsatte børn har sammenlignet med andre børn større fravær og mistrivsel i grundskolen. Børnenes sociale og faglige problemer kan have store konsekvenser for deres liv fremover. Red Barnet Ungdoms projekt ”Barnets Ven” giver børn i alderen 6-12 år mulighed for at blive matchet med en frivillig ung, som kan være en ven og en positiv rollemodel. Erfaringerne viser, at børnene i projektet ofte bliver mere robuste og øvede i at deltage i fællesskaber, hvilket på sigt giver dem større selvværd og hjælper dem med at se nye muligheder og perspektiver. Med donationen kan Red Barnet Ungdom hjælpe 400 børn i Københavns Kommune i de næste fire år.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Ungdom
Støttet beløb
1.750.000 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i hele bevillingsperioden været på budget i Københavns Kommune i samfinansiering med bevillingen fra TrygFonden. Vi er pt. begyndt dialogen med byrådspolitikere fra Københavns Kommune omkring forankring fra primo 2025. Vi har udarbejdet en god procedure/strategi for forankringsarbejdet, som bruges til forankringsarbejdet med kommunerne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i bevillingsperioden 2021-2023 etableret 245 matchforløb mellem børn fra 6-15 år, der er i en udsat eller sårbar position med en rollemodel i form af en ung frivillig mellem 20-30 år. I perioden er der afholdt 7 fællesarrangementer for alle børn og rollemodeller i København og ligeledes 7 supervisionsarrangementer for de frivillige. Af vores børneinterviews fra 2023 fremgår det, at 96% af børnene vurderer deres humør som ”over middel” eller ”godt”, når de er sammen med rollemodellen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever, at vores frivillige efterspørger uddannelse og arrangementer samtidig med, at der ofte er et frafald af frivillige til arrangementerne. Vi vil derfor arbejde mere målrettet med de frivilliges tilslutning til arrangementer, da vores tilbagemeldinger viser, at de, de frivillige, der kommer til arrangementerne, finder dem meget brugbare. Derudover har vi fortsat et fokus på fastholdelse og motivation af frivillige, som er en tilbagevendende udfordring.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet