Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Behandling af non-respondere

Aarhus Universitet

Om donationen

Midlerne går til at undersøge, hvordan man bedre kan hjælpe unge mennesker, der lider af såkaldt socialfobi. Konkret vil projektet undersøge effekten af at bruge skræddersyet og individualiseret kognitiv adfærdsterapi til de unge, der har socialfobi, og som ikke har haft gavn af et mere generelt gruppebaseret terapiforløb. Personer, der lider af socialfobi, har en overdreven angst, når de er i samvær med andre mennesker. De frygter, at andre ser kritisk på dem, og de er konstant bange for at opføre sig forkert eller pinligt. Forskningen anslår, at mellem 5 og 9 procent af unge mellem 13 og 18 år lider af socialfobi, hvilket gør det til en af de mest hyppige angstlidelser. Socialfobi er blandt de sværeste former for angst at behandle med en succesrate på omkring 40 pct., og målet med indsatsen er derfor at undersøge, om man via en ekstra individualiseret indsats kan opnå en højere succesrate.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitet
Støttet beløb
998.673 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det ved vi ikke endnu

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har tilbudt non-respondere behandling som de fleste tog imod

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi øbskede at randomisere gruppen men det var ikke muligt

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet