Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bekæmpelse af alkoholmisbrug

Alkorådet

Om donationen

Alkorådet er en frivillig forening til bekæmpelse af alkoholmisbrug, som har haft stor succes i deres arbejde. Foreningen tilbyder rådgivning, individuelle samtaler, pårørendegrupper og selvhjælpsgrupper, samt aktiviteter ude af huset og sociale aktiviteter. Derudover er der løbende foredrag med tørlagte alkoholikere, der ligeledes skal støtte alkoholikerne til at blive ædru. Alkorådets brugertal er stødt stigende, og de havde det sidste år 2.275 besøgende og 187 individuelle samtaler. Støtten fra TrygFonden skal gå til fortsættelse af Alkorådets nuværende tilbud.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Alkorådet
Støttet beløb
99.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankring af projektet er lykkedes ved at den ædru alkoholiker jævnligt kommer i Alkorådets værested og taler med andre i samme situation og desuden får individuelle samtaler med en af vores rådgivere. Desuden skaber vi hele tiden nye aktiviteter som kan være med til at give nye interesser og et nyt netværk. Vi henviser også gerne til AA som kan være et godt supplement, og vi har et godt samarbejde med Svendborg Alkoholambulatorie. Effekten vil vedblive at fastholdes, da det er et løbende projekt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet blev indfriet 100% da besøgstallet er steget markant. Fra foreningens start den 3. juni 2014 til og med november 2016 er besøgstallet steget med 85%. Det totale antal besøgende de seneste 25 måneder er 4.374. Vi har gennemført 581 personlige rådgivningssamtaler til alkoholikere og deres pårørende.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Havde vi haft flere midler til rådighed kunne vi selvfølgelig have lavet endnu flere aktiviteter for Brugerne.