Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Beskyttet Beskæftigelse

Den socialøkonmiske virksomhed, Parkteatret APS

Om donationen

Biografen Parkteatret ApS er en socialøkonomisk virksomhed i Frederikssund, som netop er blevet godkendt til at ansætte borgere med udviklingshæmning eller hjerneskade i beskyttet beskæftigelse. Med denne donation ønsker Parkteatret at etablere et beskæftigelsestilbud for borgere med udviklingshæmning, medfødt hjerneskade eller erhvervet hjerneskade for at styrke deres sociale fællesskab, arbejdsidentitet og tilhørsforhold. Biografen vil derfor ansætte to pædagoger, som får ansvaret for at rekruttere fire nye medarbejdere og tilrettelægge deres forløb. Opgaverne, som de udviklingshæmmede og hjerneskadede medarbejdere skal løse, er bl.a. vedligeholdelse af området, pengehåndtering, kundebetjening, og rengøring i samarbejde med biografens resterende personale.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Den socialøkonmiske virksomhed, Parkteatret APS
Støttet beløb
400.000 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
vi har nu 6 medarbejdere, så målet er nået, men vi gør alt for at så mange kender til os som overhovedet muligt, og håber på at opbygge en venteliste, blandt de mennesker vi har i praktik (på de to ekstra pladser) fra blandt andet STU, særligt tilrettelagt uddannelse.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I meget høj grad. Vi har netop ansat vores anden pædagog på halvtid. Således at der er to pædagoger ansat i Det beskyttede beskæftigelsestilbud, en på fuldtid og en på halv tid. Så nu har vi den fulde normering og kan modtage 8 mennesker i beskyttet beskæftigelse. Vi har på nuværende tidspunkt 6 i beskyttet beskæftigelse og mangler at rekruterer to mere. Vi har tit praktikanter. Medarbejderne er meget glade for at være her, og stolte af deres arbejdsplads.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores pædagoger planlægger dagen sammen med medarbejderne. Nogle har faste opgaver, andre veksler mellem forskellige opgaver fra dag til dag. Det er forskelligt hvad medarbejderne er gode til og godt kan lide af opgaver. Nogle trives godt i baren med kunder omkring sig. Andre er glade for at gøre rent, og andre igen glade ved at bage og tilberede mad til kunderne. Pædagoger sørger for at alle bliver vejledt og oplært i forskellige arbejdsopgaver.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle