Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bøjlen, safespace psykisk syge

Christianias beboerrådgivning Herfra og Videre

Om donationen

Projekt Bøjlen, Safespace for psykisk syge, er sat i verden for at forbedre vilkårene for psykisk syge borgere på Christiania. Donationen går blandt andet til en udvidelse af åbningstiderne i Bøjlen, der er et værested, som fungerer på brugernes præmisser. Her kan de få en kop kaffe, lidt mad og lade mobilen op. Der er også planer om tilbud som afspænding, øreakupunktur mv. Formålet er at skabe tryghed og ro for de psykisk syge borgere i en hverdag præget af stress, angst, vrede og stofmisbrug. Desuden søger medarbejderne at skabe en relation og dermed kunne koble eksisterende indsatser fra Sundhedshus, Psykiatrisk Gadeplansteam, Hjemløseenheden mv. til den enkelte.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Christianias beboerrådgivning Herfra og Videre
Støttet beløb
500.000 kr., år 2019
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Regionhovedstaden Psykriatiske Gadeplansteam måtte efter det første år nedskærer deres tilstedeværelse fra 2 dage ugentligt til en dag ugentligt, hvilket medførte, at vi måtte bruge flere ressourcer. I forbindelse med rydningen af Fredens Havn blev antallet af faste brugere reduceret, ligesom corona også medførte en nedgang og da Gadeplansteamet yderligere reducerede deres tilstedeværelse i 2023, valgte vi at lukke projektet ved bevillingsudløbet 30 juni 2023. Prisen per bruger blev for høj .

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkedes at give nogle af målgruppen et trygt sted at opholde sig og sikre dem adgang til behandling og social faglig hjælp. Ambitionen om at gøre Bøjlen til et sted, hvor brugerne udfoldede sig og oplevede at bidrage positivt kom vi ikke i mål med.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne med fordel have været mere opsøgende i lokalsamfundet. Grundet målgruppens svære sygdomsbillede har vi for personalets sikkerhed valgt, at man aldrig må være alene i bøjlen. Der har besværliggjort den opsøgende indsats, da vi så må lukke bøjlen, når vi er ude i området.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle