Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Børn og Unge i Danmark 2022

VIVE - det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

Om donationen

Donationen går til udarbejdelse af en national børnerapport, der belyser børnevelfærd i et udviklingsperspektiv. ’Børn og Unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2022’ vil opdatere rapporter fra 2010, 2014 og 2018 og vil samtidig bringe nye vinkler ind i analyserne. Rapporten skal tilvejebringe et solidt og statistisk vidensgrundlag om børnebefolkningens velfærd og trivsel og fungere som platform for det børnesociale arbejde ved at fokusere på udsatte børn og unge. Rapporten skal monitorere udviklingen og forandringer i børnebefolkningen på nationalt niveau. Undersøgelsen belyser otte domæner indenfor børnevelfærd, herunder materiel velfærd; globalisering, boligforhold og lokalområde; helbred og sikkerhed; dagpasning og uddannelse; sociale relationer; adfærd og livsstil; fritid og medborgerskab samt trivsel.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
VIVE - det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd
Støttet beløb
2.524.637 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er vanskeligt at vide, om der kan indhentes finasiering til en 5. undersøgelsesrunde

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se venligst vedhæftede slutrapport

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er gennemført i henhold til projektbeskrivelsen

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start