Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Børn og unge i foreningslivet

Kirkens Korshær

Om donationen

Hos Kirkens Korshær Drejervej kan socialt udsatte få støtte. Der er børnefamilier tilknyttet, hvor børnene har forskellige diagnoser eller er præget af en turbulent opvækst. De kæmper bl.a. med overvægt, dårligt selvværd og manglende venskaber, og familierne har ikke overskud eller økonomi til at få børnene med i foreningslivet. Med donationen kan Kirkens Korshær hjælpe nogle af børnene i gang med at dyrke idræt og blive en del af det lokale foreningsliv og fællesskab. Frivillige voksne hjælper børnene med at vælge aktivitet og følger dem derhen i begyndelsen, ligesom der bliver sørget for udstyr og betaling af kontingent. Gennem projektet skal børnene lære om de sociale spilleregler og finde glæden ved at gå til en aktivitet sammen med andre.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kirkens Korshær
Støttet beløb
50.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har stadig ansøgninger ude, som vi venter svar på, men personalet får omlagt timer, så de kan blive i projektet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De unge har fået stor tillid til hinanden, er trygge i hinandens selskab og ved personale. Grundet Corona har det været sværere at komme i gang i foreningslivet, men der har været afholdt nogle besøg i klubber.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev påvirket af situationen med Corona. Punkt 3 og 4 er aktiviteter, som tager tid, men som er grundlæggende vigtige for at målet nåes.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start