Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Børn og unges fritidsliv

Det Danske Spejderkorps - Aztekerne Spejderne i Holeby

Om donationen

Spejdergruppen Aztekerne holder til i Lolland Kommune, som er en af landets mest socialt udfordrede kommuner. Det er ikke alle familier, som har mulighed for at betale for deres børns fritidsinteresser, og derfor vil spejdergruppen gerne hjælpe familier med at betale kontingent til klubben for at fastholde børnene og de unge i fællesskabet. Donationen går til at betale kontingent for 10 børn og unge samt til ture for de mest økonomisk trængte medlemmer.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Det Danske Spejderkorps - Aztekerne Spejderne i Holeby
Støttet beløb
6.900 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
til fulde. flere medlemmer vi genne årene har hjulpet. Er idag trådt ind som frivillige ledere. For at give noge tilbage til den gruppe og bevægelse som har dannet, og stadig danner dem. Et hjem som jeg altid kan komme i og være mig selv 100 % og blive accepteret 100% som den jeg er. sådan formulerede en 16 årig pige vi har kunne hjælpe og fastholde, det.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er en fantastisk gave at kunne hjælpe trængte familier, selv om det er små beløb i det store spil. Så er det af afgørende betydning for de børn og familier. Fastholdelses procenten er næste 100 på de børn vi hjælper. Vi ser også en tydelig tendens at de børn når de bliver ældre, gerne giver noget tilbage. Og selv bliver frivillige. OG den tendens at de er attraktive for arbejdsgivere når de skal ud i kampen om de få fritidsjobs der er.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
som jeg ser det har vi en helt optimal løsning med at have en pose penge til at understøtte med hvor vi kan se det er svært. Den taknemlighed vi får tilbage er næsten ubeskrivelig.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start