Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Børn psoriasis og livskvalitet

Psoriasisforeningen

Om donationen

Ca. 50.000 børn og unge er ramt af psoriasis i huden eller psoriasisgigt, og det påvirker hele familiens hverdag. Med donationen kan Psoriasisforeningen, afdeling Sydjylland, afholde weekendkursus for familier med et barn eller en ung med ny-diagnosticeret psoriasis. Kurset skal hjælpe den enkelte familie med at håndtere sygdommen og give dem mulighed for at møde andre familier i samme situation.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Psoriasisforeningen
Støttet beløb
50.000 kr., år 2021
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Flere familier har været aktivt involveret i skabelse af og medvirken i kampagnen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efter aftale med Fonden er midlerne anvendt til Verdens Psoriasisdag den 29. oktober hvor fokus har været på børn med psoriasis og deres familie. Kampagnen har været meget succesfuld med langt SoMe reach. Se gerne mere her: https://psoriasis.dk/psoriasisdag2022 , hvor TrygFonden efter aftale er nævnt i afmeldingen af de 2 videoer der er produceret.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er meget tilfredse med det reach kampagnen har haft og takker for opbakningen fra TrygFonden.