Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Brand & adgang sikring Ungehus

Landsbyklyngen Bedst mod West

Om donationen

Ungegruppen i Landsbyklyngen ”Bedst mod West” er i gang med at istandsætte et hus, som skal være ungehus for hele områdets unge. Husets målgruppe er ca. 50 unge i alderen 15-24 år, og huset skal bruges til forskellige sociale aktiviteter for de unge samt til klubaftener for de lidt yngre 12-15-årige fra området. Huset skal indrettes, så det kan bruges til overnatning, fx når de unge skriver gymnasieopgaver og har brug for et sted at fordybe sig. Denne donation går til brand- og flugtskilte samt brandalarmer, hvilket skal bidrage til at gøre huset trygt at opholde sig i.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Landsbyklyngen Bedst mod West
Støttet beløb
6.552 kr., år 2020
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Både den unge gruppe og de forældre/ildsjæle der bakke op er lykkes i meget høj grad. Når der ikke er sat 10 i vurderingen er det fordi selve projektet - ud over byggeriet - er i sin opstart. Men hele byggefasen har kørt virkelige godt med stor involvering og angagement af alle grupper. Det er i høj grad blevet ikke kun de unges hus men hele områdets.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selve byggeriet er næsten færdigt nu. Nu går næste fase i gang, hvor de unge skal til at skabe almindelige aktiviteter - ud over byggeri. Der er allerede gang i lektiecafe for den yngre gruppe samt aktiviteter i huset. Der er dog udfordringer i forhold til Corona. F.eks. har det ikke været muligt at holde indvielse som planlagt. Projektet har netop fået en 3. plads i kampen om at den nationale Landdistrikspris, hvor der var 36 meget kvalificerede kanditater.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Opsætning af brandalarmer og flugtvejs skilte var afgørende for at huset kan anvendes på den måde, som de unge ønsker. Det det var i høj grad et rigtigt og nødvendigt valg - og stor tak for hjælpen til at det kunne lade sig gøre.