Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Brandsikring

Redernes Krisecenter

Om donationen

Redernes Krisecenter er en ny institution, der hører under KFUK’s Sociale Arbejde, og som skal kunne rumme kvindelige misbrugere, der bliver afvist på andre krisecentre. Centret skal inden åbning kunne leve op til kravene for myndighedsgodkendelse. Denne donation skal derfor bruges til brandsikring og et kursus i brandbekæmpelse.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Redernes Krisecenter
Støttet beløb
100.000 kr., år 2019
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret, men skal endnu være en opmærksomhed og prioritering, når der ansættes nye medarbejdere til krisecentret eller indskrivning af nye beboere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er etableret brandsikring, herunder ABA anlæg, slangevinder, flugtvejsskiltning samt udskiftning af døre, der ligeledes er godkendt af brandmyndighederne – RMG Inspection. Alle faste medarbejdere har ligeledes gennemgået et brandkursus og oplæring i ABA anlæg. Brandkursus er afholdt af Beredskab Fyn. Der er afholdt brandøvelser, og indskrevne beboere på krisecentret har deltaget i brandøvelser og er informeret om brand- og evakueringsinstruks. Brandsikring og brandforebyggelse skal fortsat være en prioritering i forbindelse med indskrivning af nye beboere, som en fast del af visitationssamtalen, der planmæssigt afholdes den første dag.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har været et ønske fra vores side, at kvinder der tager ophold på Redernes Krisecenter får informationer om brand og evakuering i forbindelse med indskrivningssamtalen, som er den samtale kvinderne får når de træder ind af døren. Vi har i løbet af projektperiode erfaret, at kvinderne for det meste ikke er i en tilstand, hvor de kan modtage mange informationer, som blot de helt basale informationer, da de er i krise og ofte har det meget dårligt psykisk når de ankommer. Det er derfor fortsat en opmærksomhed hos vores institutions ledelse og medarbejdere, hvordan vi formidler information om brand og evakuering, som en del af de grundlæggende oplysninger, men med fokus på en formidling, der tager højde for en borgergruppe i krise. Vi har ydermere erfaret at praktiske brandøvelser/evakueringer er lettere at praktisere i forhold til krisecentrets målgruppe, da beboerne har haft nemmere ved at forholde sig til de praktiske øvelser end brandinstruktioner på skrift.