Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bus til Frederiks Friplejehjem

Støtteforeningen for Frederiks Friplejehjem

Om donationen

Frederiks Friplejehjem er et nystartet plejehjem med 48 ældre beboere. For at kunne tilbyde beboerne i kørestol frisk luft og positive oplevelser udenfor hjemmet, går denne donation til indkøb af en handicapbus.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Støtteforeningen for Frederiks Friplejehjem
Støttet beløb
100.000 kr., år 2018
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er ingen tvivl om, at bussen har tilført plejehjemmet nye muligheder, for at forbedre livskvaliteten for beboerne. Der har været ture ud i naturen, der har været udflugter til butikker i de nærliggende større byer, udflugter til frokostarrangementer på lokale restauranter, beboerne har været med på indkøbstur til dyrehandelen for selv at købe nye fisk til plejehjemmets akvarie. Bussen har betydet, at beboerne har kunnet deltage i arrangementer i lokalområdet. Der er slet ingen tvivl om, at bussen har været med til at give det ekstra løft, som vi havde håbet på.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bussen har givet mulighed for de hurtige og spontane små udflugter, når beboernes "dagsform" har været til det. En del af beboerne lider af demens i varierende grad, så derfor er muligheden for at kunne udnytte "dagsformen" så vigtig. Der har været mange gode oplevelser i den tid bussen har været tilknyttet plejehjemmet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet for Støtteforeningen har hele tiden været det samme, at rejse kapital til anskaffelse af bussen. Vi har ikke på noget tidspunkt været i tvivl om, at den valgte metode til at tilvejebringe midlerne til finansiering har været rigtig og hensigtsmæssig. Det har været en relativ hurtig proces, der har været overskuelig og nem at styre.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende