Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Cafe og Massage

Menighedsplejen for Tingbjerg Sogn og Diakoniens Hus

Om donationen

Menighedsplejen for Tingbjerg Sogn og Diakoniens Hus er en forening, som arbejder for at styrke fællesskaber og yde omsorg til udsatte borgere i lokalområdet. Diakoniens Hus har en onsdagscafe, og mange af gæsterne er udsatte borgere fra Tingbjerg, som døjer med kroniske smerter relateret til gigtsygdomme, PTSD, stress og lignende. For flere af dem lindrer det med fysisk berøring/massage, og mange efterspørger professionel massage til en pris, de kan betale. Med donationen kan Diakoniens Hus tilbyde udsatte borgere mulighed for at få professionel massage af nakke, skuldre og ryg for et symbolsk beløb. Forventningen er, at tilbuddet vil løfte de udsattes fysiske, psykiske og sociale velbefindende og afhjælpe smerter og isolation, som ofte følger med kronisk sygdom.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Menighedsplejen for Tingbjerg Sogn og Diakoniens Hus
Støttet beløb
33.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fortsætter cafeen som er forankret i kirken med løn til projektleder, men er lige nu desværre løbet tør for penge til at betale massørens løn. Vi søger nye fondsmidler og har som mål fortsat at kunne tilbyde massage. I mellemtiden vil vi tilbyde et yogaforløb med en ansat i Tingbjerg kirke som lærer, da flere har nævnt det som et ønske. Vi overvejer at lave hold med stolegymnastik. Alt i alt kan det samlet betyde flere tilbud for kroniske syge i Tingbjerg.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har gavnet den enkeltes velbefindende fysisk og psykisk. Massagen har lindret smerter og fællesskabet i cafeen nævnes som en virkelig positiv ting. Cafe og massage har bidraget afgørende til at cafeen er blevet mere mangfoldig hvad angår etnicitet og kulturel baggrund. Massagetilbuddet har betydet, at der er kommet flere yngre mennesker også. De fleste fortæller, at de også kommer til andre aktiviteter i Diakoniens Hus/kirken nu.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi valgte som en erfaring efter Corona, at folk skulle undgå "først til mølle" ved selv at skrive sig på tilmeldingslisten. Det har fungeret bedre, at folk fik tildelt en tid på forhånd. Derfor er alle 9 tider blevet brugt hver gang, ingen har skullet mase sig foran andre og alle har kunnet få en tid på skift. Stemningen har været rigtig god. Tilbuddet kan med fordel udvides således, at der er fælles træning først på dagen. Folk har ønsket yoga, stolegymnastik, dans og bækkenbundstræning.