Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Cool Kids ASF

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Om donationen

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, hvor evnen til at aflæse og indleve sig i andre menneskers følelser og tanker er stærkt svækket. Blandt børn med autisme lider op mod halvdelen af angst, hvilket som udgangspunkt er langt lettere at behandle end autisme. Kognitiv adfærdsterapi, som typisk anvendes i behandlingen af angst, har imidlertid ikke vist særligt gode resultater hos børn med autisme. Det skyldes først og fremmest, at terapien ofte lægger stor vægt på selvreflektion og aflæsning af andre menneskers reaktioner, hvilket netop er, hvad børn med autisme ikke forstår. I Australien, hvor angstbehandlingsprogrammet Cool Kids er udviklet, har man med succes arbejdet med en version særligt tilpasset børn med autisme. Dette projekt vil afprøve autismeversionen af Cool Kids til danske børn i alderen 7-12 år med autisme. Programmet testes i et lodtrækningsforsøg, hvor børn med en autisme- og angstdiagnose bliver inddelt i to grupper. Den ene gruppe indgår i Cool Kids for børn med autisme, mens den anden modtager almindelig behandling med yderligere vejledning omkring autisme. Effekten vil blive målt på opfyldelse af diagnosekrav til at have en angstlidelse samt via to specifikke angstskalaer og spørgsmål til, hvorvidt angstlidelsen indgriber i hverdagen. Opnår Cool Kids-programmet samme positive resultater som i Australien, hvor flertallet af børnene blev fri af deres angstdiagnose efter endt behandling, er målet at udbrede og implementere programmet som et behandlingstilbud i Danmark til børn med autisme og angst.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Støttet beløb
3.228.223 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De børn, som deltog i projektet var børn henvist til Børne- og Ungepsykiatrien, hvilket er gruppen af børn med ASF, der har de største udfordringer, hvorfor BUA ikke mener at have resurser til at implementere behandlingen i deres regi på nuværende tidspunkt. Manualerne er dog nu kommet i en ny version, som der arbejdes på at oversætte, udgive og undervises i, for at kunne udbrede behandlingen i kommunale og private regi i Danmark.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet var at undersøge om programmet Cool Kids ASF var en effektiv behandling for angst hos danske børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF). Dette mål blev indfriet med positive resultater for programmets effektivitet og stor tilfredshed fra de deltagende familier. Dog viste det sig, at styrken i vores projekt desværre ikke var stor nok til at vise statistiske signifikante resultater på alle parametre.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Cool Kids ASF gruppebaserede behandling viste sig at være effektiv i behandlingen for angst hos børn med ASF. Samtidig var der stor tilfredshed med programmet hos både børn og forældre.