Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Coronapandemi og folkesundhed

Syddansk Universitet

Om donationen

Donationen går til at afdække, hvordan befolkningens fysiske og psykiske helbred påvirkes af COVID-19 pandemien og de medfølgende restriktioner. Pandemien kan påvirke det fysiske og psykiske helbred, men man ved meget lidt om, hvilke grupper der er særligt sårbare, og hvordan disse grupper og befolkningen generelt påvirkes af krisen på kort og langt sigt. Det er vigtig viden for at kunne afhjælpe effekterne af pandemien og målrette forebyggende indsatser samt forberede sig på fremtidige pandemier. I et stort internationalt initiativ blandt mere end 100 lande er forskere i gang med at indsamle oplysninger om befolkningens sundhed og velbefindende. Donationen gør det muligt for danske forskere at indsamle yderligere repræsentative data og analysere de danske data fra den internationale undersøgelse om danskernes fysiske og psykiske forhold henholdsvis seks og 12 måneder efter, WHO har erklæret pandemien for afsluttet.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Syddansk Universitet
Støttet beløb
1.215.663 kr., år 2020
Delmål
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret på Statens Institut for Folkesundhed og har også en klar relation til Psykiatrifonden. Desuden er der det internationale samarbejde, som også resultater i spændende komparative resultater. På den måde benyttes data i en bredere gruppe.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet omhandler indsamling af danske data under corona-krisen til at indgå i et stort internationalt studie. Dette er gennemført med to repræsentative undersøgelser i henholdsvis januar 2021 og januar 2022. Disse data indgår i fire (tre allerede publiceret) internationale studier, hvor vi i den danske forskergruppe indgår som forfattere. Desuden har vi forberedt to artikler om danske forhold med særligt fokus på mentalt helbred under corona blandt personer med og uden psykisk sygdom.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi indsamlede de data, som vi forventede, men man kunne have grebet det anderledes an end at spørge på de givne tidspunkter (januar 2021 og 2022). De to tidspunkter var den danske population nok mest påvirket af corona, dvs. vi måske har overvurderet de negative effekter. På den anden side er det godt at få de oplysninger også. Dette er grunden til at jeg skriver 7.