Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Cykel til kørestolsbrugere

Plejeboligerne Kildevang

Om donationen

Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Plejeboligerne Kildevang
Støttet beløb
58.638 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alt for lidt ift ambitioner og ønsker. Vi har været ramt af flere uheldige omstændigheder, som at frivillige grundet dårlig helbred er faldet fra, oplevelsesmedarbejderen har haft lang sygemelding grundet kræft og frivilligkoordinator har skiftet job. Derfor halter vores indsats ift. det beskrevne, når det gælder 'de fremadrettede tiltag' og fx få familiemedlemmerne til at bruge cyklen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De frivillige, som havde til hensigt at cykle med beboerne, har ikke gjort dette i så stor udstrækning, som var håbet. Bla skyldes dette, at de selv er ældre og er blevet dårligere eller syge. Og det er ikke lykkes os at finde nye ældre frivillige der vil køre på cyklen. Til gengæld har personalet på plejehjemmet brugt cyklen så meget deres tid har givet mulighed for.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kunne have gjort mere af det beskrevne og forsøgt at finde andre måder at rekruttere flere frivillige på.