Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Cykelture for kørestolsbrugere

Plejecenter Kastaniehaven

Om donationen

At være kørestolsbruger på et plejehjem er ofte forbundet med en stor grad af isolation fra det omkringliggende samfund, som brugeren selv har været en del af tidligere. Plejecentret Kastaniehaven ejer to el-duo cykler, som bliver brugt til at tage beboerne på tur ud i naturen. De 25 beboere, der bruger kørestol, har dog ikke mulighed for at deltage i cykelturene, hvilket plejecentret anser som et problem. TrygFondens støtte skal gå til anskaffelsen af en kørestolscykel, hvilket vil øge mulighederne for udeliv for beboerne med funktionsnedsættelse.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Plejecenter Kastaniehaven
Støttet beløb
40.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har allerede Velo Plus cyklen som en fast del af vores ugentlige aktiviteter i KastaniehaeCentret, men for at vi når det sidste stykke i mål, vil vi gerne have lavet et cykelhold af frivillige, der kommer fast hver uge og cykler med beboerne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kører nu ugentligt ture med beboere og dagvisiterede der er kørestolsbrugere. Det har her i starten primært været lidt længere ture ud i det blå, for at nyde foråret og forsommeren, hvor blomsterne springer ud. Vi har her i starten øvet os i at blive fortrolige med Velo Plus cyklen og personale og pårørende bliver løbende oplært i brugen af cyklen, så flest mulige, kan få en cykeloplevelse.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi arbejder i øjeblikket på at samle en cykelhold af frivillige der kan tage sig af nogle af cykelturene. Vi mangler dog stadig her de sidste 3 frivillige for, at dette ønske kan blive ført ud i livet. Vi har dog haft succes med, at oplære pårørende som nu cykler ture, når de er på besøg.