Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Cykling for alle vol. II

Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen

Om donationen

Lavuk Stjernen har fire aktivitets- og samværstilbud til handicappede borgere og har på nuværende tidspunkt 175 brugere. Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen arbejder for, at handicappede borgere bliver i stand til at leve et aktivt liv. Denne donation skal gå til cykler og fællesture, så beboerne har gode muligheder for oplevelser udendørs og i fællesskab med andre. Der arrangeres 5-10 fællesture i 2019 og 2020.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen
Støttet beløb
150.000 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet kører virkelig godt! Vi oplever stor interesse fra frivillige, men også stor udskiftning i frivilliggruppen (blandt andet fordi aktiviteterne har tiltrukket mange udenlandsdanskere af forskellig slags, hvor en del er i landet i afgrænsede perioder). Koordinatoren er stadig en uundværlig instans i dette flow.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er glæde af cykelaktiviteter i alle Lavuk Stjernens fire tilbud. Tre af de fire tilbud har fået flere frivillige, som cykler regelmæssigt. Det fjerde, Dagtilbuddet Lærkevej, var glade for to faste frivillige i en periode, men samarbejdet ophørte. Pt. tilbyder Lærkevejs medarbejdere selv cykelture mange gange om ugen. Alle steder har projektet lettet adgangen til by og natur betydeligt, og borgere med handicap deltager i gadebilledet på en helt ny måde. Pga. covid: ingen museum pr. feb. 2019

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gode aktiviteter! Grundet corona - har vi haft markant færre soc. arrangementer for frivillige. Der var også lukket helt ned for frivillige aktiviteter samlet set tre måneder i to forskellige omgange (foråret 2020 samt vinteren 2020/2021). Den øvrige del af corona har cykelturene været om muligt endnu mere fantastiske, fordi det er en udendørs aktivitet og derfor faktisk kunne gennemføres. Vi bruger en facebookgruppe, som primært sted for koordinering af ture i stedet for CUAs bookingsystem.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle