Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Cykling i modtageklasser

Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen

Om donationen

Mange flygtninge og indvandrere kommer til Danmark uden eller med meget lidt erfaring i at cykle, hvilket kan få betydning for både trafiksikkerhed og integration. I Danmark betyder det meget for børn og unges sociale liv, at de kan cykle til og fra skole, fritidsaktiviteter og venner. Der er også mange skoler, der bruger cykelture i undervisningen. Med denne donation vil Odense Kommune derfor udvikle et cykelundervisningsforløb, der er tilpasset indvandrer- og flygtningebørns særlige forudsætninger. Målet er et udvikle et forløb, der inddrager både elever og lærere i modtageklasser samt elevernes forældre - og som på sigt kan bidrage til bedre integration, trafiksikkerhed og ikke mindst en sundere livsstil blandt målgruppen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen
Støttet beløb
50.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Byrum og mobilitet vil benytte erfaringerne til at få sat politisk fokus på behovet for at øge indsatsen på dette område. Vi medtager erfaringerne i forbindelse med næste revision af Handlingsplan for mobilitet & byrum i 2018 og i forbindelse med næste kommuneplanrevision. En vigtig del af projektet har været, at lærerne har haft ejerskab til projektet. Lærerne har fra start deltaget aktivt i projektet, fordi vi lagde op til at de skulle være med og gøre sig erfaringer i, hvordan cyklen kan anvendes som en del af undervisningen i modtagerklasser. På den måde er lærerne nu godt klædt på til at gentage projektet med de samme elever - og nye elever - i fremtiden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores succeskriterium knyttet til vores kvalitative mål var ”at det sandsynliggøres at hele eller dele af forløbet kan integreres i undervisningen på sigt”. Til at dokumentere denne del har vi anvendt videodokumentaren Cykling i modtageklasser, hvor elever og læreres vurdering af projektet belyses. Lærernes vurdering af projektet har været meget positiv. De mener især projektet har styrket elevernes muligheder for hurtigt at kunne cykle med deres klasser på normaltrinnet. Vores succeskriterier knyttet til vores kvantitative mål er ”at 75 % af forældrene deltager i eventen som eleverne udfører og at 10 % flere elever cykler i skole, til fritidsaktiviteter eller til venner”. Til at dokumentere denne del har vi målt opbakning til at deltage i den afsluttende event og målt antallet af elever der cykler inden og efter. Forældredeltagelsen til eventen var 100 %. Antallet af elever, der cyklede til skole, til venner eller i fritiden inden projektet var 1 elev. Efter projektet cyklede 6 elever til skole, til venner eller i fritiden . Dvs. en stigning på 500 %.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Baseret på ovenstående beskrivelse kan der ikke gøres noget anderledes. Det er den helt rigtige metode til at invitere lærerne til at tage ejerskab for projektet. Processen skal der derfor ikke justeres ved. I forhold til de konkrete aktiviteter vi udviklede i samarbejde med lærerne vil vi anbefale at gøre følgende anderledes (overveje dem som input når aktiviteterne skal udvikles med lærerne i en evt. gentagelse): • Det bør overvejes at udnytte potentialet i at give enkelte elever (brugte) cykler, da der ikke lader til at være tradition for at piger får cykler af deres forældre. • Som noget nyt bør det medtænkes, at de dygtige elever skal cykle i den virkelige trafik. • Cykelværkstedet skal ligges helt i starten af forløbet, så eleverne kan få deres cykler reparerede fra starten af projektet.