Søg støtte

Søg

Selvevaluering

DAN-PACT. Feasibility study

Forskningsenheden Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling - Odense Psykiatrien i Region Syddanmark

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Forskningsenheden Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling - Odense Psykiatrien i Region Syddanmark
Støttet beløb
100.000 kr., år 2021
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankring (implementering) af PACT vil først være efter afsluttet nationalt RCT om 2-3 år. Vi håber at kunne påvise effekt på kernesymptomer - og således tilvejebringe et evidensbasseret behandlingstilbud, som efterfølgende kan implementeres i børne- og ungdomspsykiatrisk klinik. En del af det store RCT-projekt er en sundhedsøkonomisk analyse, som kan estimere en eventuel samfundsmæssig gevinst ved indførelse af interventionen versus sædvanlig behandling.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efter udsættelse af starttidspunkt grundet langsommelig godkendelsesproces (databehandleraftaler) er der inkluderet 21 familier og der er positiv feedback på interventionen og på samarbejde med klinikken. Alle procedurer er afprøvet og dataindsamling er i gang. Vi fik en bevilling på 2,3 mill kr fra Karen Elise Jensens Fond, som har muliggjort et opfattende pilot-studie, parallelt med forberedelse af det nationale lodtrækningsforsøg (RCT), som skal starte 1.1.2023.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ideen var at uddanne terapeuter og afprøve såvel interventionen (PACT - forælder-medieret og videounderstøttet behandling af børn med autisme (2-6 år)) som hele batteriet af tests/dataindsamling før og efter behandling. Det har vi ikke afsluttet pilotprojektet, fordi vi kom senere i gang end planlagt. Alle data vil først være indsamlet i 4 kvartal 2022. Vi kunne have været bedre forberedt på den lange sagsbehandlingstid i regionernes juridiske afdelinger.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet