Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Danmarks første 112 Linjefag

Midtfyns efterskole / Østfyns juniorbrandkorps

Om donationen

Som den første efterskole i Danmark vil Midtfyns Efterskole oprette et 1-1-2 linjefag henvendt til unge på 9. og 10. klassetrin. Linjefaget vil omfatte undervisning og praktiske øvelser i både brand, politi og ambulance. Formålet med uddannelsen er at give de unge grundlæggende viden om samt praktisk forståelse for arbejdet som brandmand. Da teamwork og samarbejde også er afgørende for brandfolkenes indsats, er udvikling af sociale kompetencer og relationer blandt eleverne også højt prioriteret, ligesom de unge skal lære at udvise respekt, tillid og tolerance over for hinanden. Udover at give de unge praktiske færdigheder til at kunne redde liv, er målet med det nye linjefag således også at udvikle deres sociale og menneskelige færdigheder, styrke deres selvværd og ruste dem bedre til et fremtidigt job inden for fagområderne brand, politi og ambulance. Projektet sker i et samarbejde med Østfyns Juniorbrandkorps og BRCN – Brand og Rednings Center Nyborg.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Midtfyns efterskole / Østfyns juniorbrandkorps
Støttet beløb
100.500 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der ingen tvivl om at projektet forsætter mange år frem, da der har vist sig at være en kæmpe interesse fra unge, for vores koncept, om at lære noget nyt. og samtidig blive bedre forberedt til fremtidige uddannelser inden for akutområdet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores projekt har været en fantastisk stor glæde fra dag 1. vi startet 18 elever på linjen og er nu nede på 15, af naturlige årsager, får nogle lyst til at tage hjem igen på grund af hjemve mm. Men vi har allerede på dette tidspunkt af i år, over 30 elever til næste år, som vil prøve kræfter med vores linje, Så vi er virkelig glad.e De elever der er med i år, køre nu ind i den sidste fase af projektet, og de har fået stor gavn af det. De har fået en masse ny vide, førtehjælpskursus mm. Så de kan alle være med til at hjælpe deres medborger. Samt vi har hos flere elever vækket en interesse og sammen med skolens vejleder tillagt en uddannelses vej, som gør flere af dem bliver politimænd, brandmænd eller ambulanceredder i fremtiden, da det er deres drøm, og de vil arbejde målrettet frem mod det, men den hjælp og viden vi har givet dem.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Flere har fået øjene op for at arbejde i akut fag. Og der er i samarbejde efter dette skoleår, lavet uddannelsesplaner for de enkelte elver, hvor flere vælger at arbejde frem imod at de i fremtiden, bliver politi, brand eller ambulanceredder. Så de i fremtiden kan være med til at gøre danmark sikker, Det er langtidseffekten. Korttidseffekten er at eleverne er blevet gode ambasadører, for at udøve førstehjælp, og har være på friskolen, for at lære overbygningsklasserne førstehjælp, så de har været med til at lære fra sig.