Søg støtte

Søg

Selvevaluering

De Frivilliges Hjælpecentral

De Frivilliges Hjælpecentral, Frivilligcentret, Vendersgade 63, 7000 Fredericia

Om donationen

I 2000 blev De Frivilliges Hjælpecentral etableret med det formål at yde gratis hjælp til småopgaver i hjemmet for mennesker, der af den ene eller anden grund ikke kan klare opgaverne selv. Selve arbejdet er ulønnet, men de frivillige får støtte til kørsel. Denne donation går til at kunne fortsætte indsatsen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
De Frivilliges Hjælpecentral, Frivilligcentret, Vendersgade 63, 7000 Fredericia
Støttet beløb
10.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Så længe vi ikke har nogen problemer med at udføre de ønskede opgaver, synes jeg at vores projekt kører fint.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På grund af corona-krisen fik vi i år blot udført 279 opgaver for Fredericias beboere. Vi var nødt til at begrænse vores udkørsel til beboerne, dels for ikke at udsætte borgerne for risiko for smitte, og dels for ikke selv at blive udsat for smitte fra borgerne. Vi har ca. 45 opgaver tilbage, som vi først kan udføre, når corona-situationen i Fredericia bliver bedre.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, ikke så længe coronasituationen er som den er. Jeg har af og til ikke fået bekræftelse af udførte opgaver.